Praktisk information

Kære lejer i Fjordglimt

Velkommen til dig, der lige er flyttet ind i din nye lejlighed i Fjordglimt. Vi håber, du falder godt til, og at du bliver glad
for din nye bolig.

Her på siden finder du svar på en række spørgsmål om alt fra affaldssortering til processen ved til- og fraflytning.

Skulle det ske, at du ikke finder det svar, du søger, er du naturligvis velkommen til at ringe til os på +45 33 75 10 10
– så skal vi gøre vores bedste for at hjælpe dig.

Vi håber, alle vil hjælpe med at skabe Horsens’ bedste
og hyggeligste nabofællesskab i Fjordglimt.

Heimstaden

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg se den nyeste husorden?

Den kan du se lige her. Hvis vi ændrer i husorden vil vi altid sende dig en kopi på mail, men skulle den blive væk kan du altid finde den nyeste husorden her:
Se gældende husorden

Hvad er et indflytningssyn?

Når du får udleveret nøglerne til din nye lejebolig, afholder vi et indflytningssyn med dig som ny lejer. Indflytningssynet er et kort møde, hvor vi sammen gennemgår boligen for eventuelle fejl og mangler. Vi gennemgår boligens stand og de eventuelle fejl, der ikke er vurderet nødvendige at få ordnet, vil blive noteret, så du ikke skal hæfte for dem, når du engang skal flytte fra lejligheden igen. Ved indflytningssynet laver vi en indflytningsrapport, som du også vil få en kopi af.

Hvordan betaler jeg for el og varme?

Vi sørger for at tilmelde dig NRGI og Horsens Fjernvarme, som efterfølgende sender opkrævningerne direkte til dig. Du kan altid følge dit el- og varmeforbrug på målerne i din lejlighed.

Hvordan betaler jeg for vand?

Vi opkræver et aconto beløb for vand én gang om året. Den 31/12 aflæser vi din måler og opgør det endelige resultat. Afhængigt af dit forbrug får du en tilbagebetaling eller en efterregning. Det er en god ide løbende at holde øje med dit vandforbrug på måleren i køkkenet. Du skal regne med at en m3 vand koster ca. 50 kr.

Hvem skal jeg kontakte vedrørende internet og TV?

Det er FIBIA, som leverer signalet til din lejlighed (www.fibia.dk). Hvis der er problemer med TV eller internet, skal du kontakte dem direkte.

Hvad er et fraflytningssyn?

Når du har opsagt din bolig, afholder vi sammen et fraflytningssyn (ligesom da vi holdte et indflytningssyn). Som udlejer må vi, ifølge lejeloven, ikke kræve, at du afleverer lejemålet i bedre stand, end da du flyttede ind – men derimod i samme stand. 

Der skal dog tages højde for det, der hedder ”slid og ælde”, som man må forvente kommer på en bolig med tiden. Der er samtidig forskel på “slid og ælde”, og det, der kaldes “misligholdelse”: Hvis du, som lejer, har forårsaget en skade på uansvarlig vis, vil du kunne blive bedt om erstatning. Du vil desuden altid blive bedt om at gøre grundigt rent, inden du flytter ud – og dække skader, du selv er ansvarlig for – hvis du f.eks. har røget indendørs, og dette skal ordnes.

Hvordan bruger jeg vaskehuset?

Det fælles vaskeri ligger i forbindelse med fælleshuset på Kollegievænget 28. Der er indgang til venstre for fælleshusets indgang. Du har ved indflytning fået udleveret en vaskebrik som åbner døren til vaskeriet og som bruges til betaling.

Betaling for brug af vaskeriet opkræves sammen med huslejen, med en måneds forsinkelse. Forbrug for januar opkræves således med huslejen for marts osv.

Vaskeriet drives af Nortec i samarbejde med Fjordglimt. Hvis du har brug for hjælp kan du ringe til Notec kundeservice på 76 43 70 06.

Kan jeg få en ekstra nøgle til min lejlighed?

Låsen i din hoveddør er system-beskyttet, så du kan ikke gå til en låsesmed og få lavet en kopi af din nøgle. I stedet kan du skrive til os på kontakt@fjordglimt-horsens.dk og bestille en ekstranøgle. Du betaler kun udgifterne til nøglen (kr. 148,75 inkl. moms (1/8-20).

Jeg har brug for at komme ind i min lejlighed, og jeg har ingen nøgle.

Vi har ingen nøgle til din lejlighed, så hvis du har mistet alle nøglerne, er du nødt til at ringe til en låsesmed.

Må jeg have mere end ét husdyr i min lejlighed?

Ja, vi har ikke sat nogen øvre grænse, men vær opmærksom på, at du naturligvis altid skal overholde det gældende ordensreglement for Fjordglimt. Det betyder, at dine husdyr ikke må være til gene for de øvrige beboere.

Må jeg have bord og stole stående udenfor?

Ja det må du godt, men du skal være opmærksom på, at området uden for din lejlighed er fælles for alle ejendommens beboer. Du skal tilse, at der er fri færdsel, og du må ikke montere noget permanent. Det gælder også, hvis din lejlighed har udgang til de grønne områder. Du må ikke have andre møbler stående udenfor, ligesom affald og andre effekter ikke må henstilles udenfor.

Hvordan kommer jeg af med affald?

Fjordglimt følger retningslinjerne for affaldssortering, som er udstukket af Horsens Kommune. Det betyder, at du som lejer skal sortere dit affald i fem typer:

  1. restaffald
  2. madaffald
  3. papiraffald
  4. emballageaffald

Der er en container til hver type affald. Containerne er placeret umiddelbart ved siden af din karré.

Affald, der ikke kan placeres i en container, må ikke henstilles i affaldsgården. Du kan eventuelt bestille afhentning af storskrald ved Horsens Kommune. Det er gratis. Læs mere om affald og storskrald på Horsens Kommunes hjemmeside: https://horsens.dk/Bolig#Affald

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Så ring til os

+45 70 60 53 99